Kognitiv Terapi med voksne

klinikrum.jpg

Kognitiv terapi er en terapiform hvor man tager udgangspunkt i og sætter fokus på de problemstillinger klienten aktuelt står med i sit liv. Ved terapiens start laver klient og Terapeut en fælles problembestemmelse og opstiller et mål for terapien. Der gives hjemmeopgaver af praktisk og iagtagelsesmæssig karakter, så klienten fra gang til gang kan mærke egne sejre. At nå sine mål er at slippe sit "bundne" liv løs.

VI arbejder med at strukturere problemfelterne og problemerne så det bliver muligt at finde ud af hvor det vil være bedst at starte

VI finder de områder af dit liv hvor du kan holde "helle" medens vi arbejder med problemerne

Du får små "hjemmeopgaver " for mellem sessionerne. Disse er konkrete ting du skal prøve i det virkelige liv inden vi mødes næste gang.

VI finder frem til de ønsker du har inderst inde og måske ikke får fortalt din omverden og finder ud af hvordan disse kan formidles hensigtsmæssigt

Vi selekterer mellem dine egne problemer og andre menneskers problemer som du måtte have taget på dig, for at se på hvordan du får fuldt udbytte af dine ressourcer

Vi arbejder med optimering af dine ressourcer så du ikke bruger dem på opgaver som andre står klar til at overtage, ellaer opgaver som langtsigtet ikek kaster "frugt" af sig

Sammen styrker vi din iagtagelse af hvad der reelt sker i dit liv og finder herigennem de små "advarsler" du skal lære at kende for at navigere uden om unødige problemer. Eller undgå at komme i samme situation en gang til.

Når jeg arbejder med par, er det efter de samme principper som beskrevet ovenfor, men her vil der blive lagt vægt på individuelle opgaver der afproøver nogle af de teser vi sammen sætter for hvorfor samspilelt mellem parterne går skævt. Vi finder metoder til at navigere i forholdet, øger den gensidige forståelse og respekt, og skaber nye traditioner for godt samvær/samliv