Autisme

sandkasse.jpg

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, og for at man kan tale om en forstyrrelse indenfor autismespektret, skal der være problemer indenfor 3 hovedkategorier:

 

 1. Afvigende socialt samspil
 2. Kvalitativt afvigende kommunikation
 3. Indsnævrede repetitive og stereotype adfærds, interesse og aktivitetsmønstre

 

Hvis der alene er problemer indenfor en eller to af disse hovedkategorier kan man tale om autistiske træk, men ikke om en autismespektrumsforstyrrelse.

Dit barn får redskaber til håndtering af sin autisme

Det autistiske barn tænker konkret, og har ofte et instrumentelt forhold til sine omgivelser.

Forstyrrelsen kategoriseres som et livslangt handicap, men der kan gøres meget. Barnet kan blive mere selvhjulpent, mindre afhængig, lære at tage kontakt til andre og holde en kommunikation i gang til praktiske foranstaltninger. Nogle kan også lære at kommunikere om mere følelsesmæssige ting, nogle børn kan lære at lege og kan lære at nyde gensidigheden i et samspil. Forholdet til andre mennesker kan personliggøres i langt højere grad end udgangspunktet.

Opsæt regler og struktur for dit autistiske barn

Barnet med en autismespektrumsforstyrrelse har brug for regler og struktur, men kan støttes så strukturen ikke behøver at være så dominerende, herved udvikler barnet sine færdigheder i socialt og personligt samspil med omverdenen. Når barnet til dels lærer at styre sit eget liv, bliver den mekaniske side nedtonet og kontakten med barnet vil da give mulighed for yderligere udvikling hen imod integration i et fællesskab.

Barnet kan drage nytte af at blive støttet i at se sig selv udefra og høre sin historie fortalt af andre.

 

10 punkter i mit arbejde med børn med diagnosticeret autismespektrumsforstyrrelse

 

 1. Er mit mål "længst mulig tid i den oplevelsesverden, der er fælles med andre mennesker"
 2. Jeg arbejder med sociale historier omkring konkrete problemstillinger
 3. Jeg følger barnet ind i den lukkede verden med det formål, at vi herfra sammen intervenerer i den verden, der er fælles med andre
 4. Da mit mål er at øge barnets oplevelse af samhørighed, arbejder jeg iblandt med fiksering af barnets tanker via "parallelspor", fordi barnet ved at få præsenteret to glædesgivende opmærksomhedsfaktorer samtidig - f.eks. en historie og en snurrende snurretop - har langt mindre mulighed for at flygte ind i sit drømmeunivers, hvis det skal koncentrere sig om både historie og snurretop
 5. Jeg arbejder konkret og struktureret i forhold til f.eks. aftalt tid - bruger eksempelvis et timeglas på et minut, når banet ønsker en pause
 6. Jeg stiller krav uden at være hård
 7. Jeg arbejder med velvære i samspil for at give barnet en oplevelse af, at velvære ikke alene findes i barnets drømmeverden, i tv, på PC skærmen og andre platforme, som barnet har skabt sig som afsæt til sin lukkede verden
 8. Jeg kan vælge at iagttage barnet i dets miljø i skole eller børnehave for at kunne støtte barnet i at arbejde med de svære ting i terapien
 9. Jeg lægger stor vægt på at respektere barnets indre ro
 10. Jeg veksler mellem at styre legen/terapien og lade barnet lede mig hen til felter, hvor jeg hele tiden har fokus på at opbygge et samspil

Vælg en erfaren børnepsykolog til behandling af barnets autisme

For at kunne støtte et barn med autisme er det nødvendigt med et bredt erfaringsfelt, såvel indenfor autismeområdet som indenfor børneområdet rent generelt. Børn tænker i helt andre logikker end voksne, og et barn med autisme kan nemt blive misforstået, hvis ikke der er tale om en børnespykolog med et solidt fundament i såvel det normale barns udvikling, som en praksis med en diversitet af børnelidelser, så barnet med autismespektrums forstyrrelsen også ses som en ressourcestærk individualitet. Dette fokus er sikret gennem en erfaren børnepsykolog fordi denne kan måle barnet imod kompetenceopsamling gennem arbejde med flere typer af børnepsykologiske og psykiatriske lidelser.