Kognitiv Terapi med børn

sandkasse.jpg

Hvis et barn har det svært, bliver det svært for andre at være sammen med barnet. Omgivelserne reagerer derfor med "afvisning", og det bliver endnu en belastning for barnet. En ond cirkel er startet, og barnet skal have hjælp til at bryde den.

Lad dit barn lære med kognitiv legeterapi

Børn har deres egen logik. I kognitiv legeterapi kan barnet lære at blive "kongen/dronningen" i sit eget liv. Gennem øvelser, historier, samtale og leg i terapirummet, finder en vigtig bearbejdning sted. Barnet får nye redskaber til at klare konflikter på sin vej, og måde verden uden frygt.

En børnespykolog kan hjælpe barnet af med en frygt, ud af nogle situationer , og af med nogle vaner og uheldige forholdemåder, som det kan være svært som forældre at læse. Fordi børnespykologen og barnet ikke har en fælles historie og fordi børnepsykologen er en professionel der kan rumme alle barnets følelser og kan lære barnet at det ikke er barnet der er noget galt med, men at det har nogle problemer som børnepsykologen kan hjælpe det med at blive fri for.

Hvis et barn udråbes til "problem" i skolen eller institutionen, bliver der ofte fokuseret på handlinger, som barnet foretager. Der er altid en årsag til, at barnet opfører sig som det går! En kognitiv børnepsykolog kan hjælpe barnet og familien med at finde ud af, hvad der ligger bag de handlinger som barnet klandres for og herefter støtte barnet i udvikling af nye handleformer, der kan give både barnet og omgivelserne en hverdag uden sønderrivende gnidninger.

Legeterapi til børn i alle aldersgrupper

Børn fra halvandet til ca. 10 år arbejder jeg med via kognitiv legeterapi, så barnet gennem leg opbygger redskaber til at løse konflikterne i sit eget liv, forståelse for hvorfor andre gør som de gør, og mod til at turde det, der sætter begrænsninger.

Børn fra 10-14 år arbejder jeg med ud fra en særlig metode hvor barnet gennem et spil får nye perspektiver på eget liv og bliver "mester" i livets svære øjeblikke.
Teenagers: Denne gruppe arbejder jeg med i en kognitiv strategi, der ligger midt imellem den terapi, jeg tilbyder til voksne, og den jeg tilbyder til de store børn på 10-14 år. Vi afdækker problemfeltet sammen, sætter et mål for vores arbejde og samler op fra gang til gang.